Folkeskolelærerstillinger.dk

Find ledig folkeskolelærerstilling. Skabt af jobsearch.dk

Pædagoger til Børnehuset Bodil, Klynge G på Amager

Folkeskolelærer i København

Klynge G på Amager søger pædagoger til Børnehuset Bodil.

Klyngen består af ni andre enheder: En vuggestue, seks integrede institutioner og to fritidsinstitutioner. Enhederne er beliggende i kvarteret omkring Holmbladsgade og Øresundsvej.

I klyngen har vi særlig fokus på sprog, trivsel, rum og læring samt arbejdsfællesskaber.

For at give børnene de bedste muligheder for trivsel, læring og udvikling arbejder vi i klynge G struktureret med dokumentation og systematik.

Børnehuset Bodil åbnet den 15. marts 2019 i midlertidige pavilloner på Greisvej, ved Femøren på Amager, hvor der er plads til seks vuggestuegrupper og fire børnehavegrupper.

Det permanente hus kommer til at ligge i Holmbladsgadekvarteret og efter planen skal den nye enhed rumme seks vuggestuegrupper og seks børnehavegrupper og stå færdigt i 2020-2121.

Børnehuset Bodil er en del af ”Alle Tiders Amagerbro”, hvor der er specielt fokus på sprog og trivsel.

Indretning tager udgangspunkt i Rum og Lærings principper for at understøtte de pædagogiske læringsmiljøer.

Vi søger pædagoger, som har lyst til at være med til den fortsatte udvikling af Børnehuset Bodil, 35 timer til 37 timer ugentligt fra den 1. december 2019.

I Børnehuset Bodil har vi også fokus på anerkendelse, børns læring, aktiv deltagelse, og børn med særlige rettigheder. Vi tænker læring hele dagen.

Børnehuset Bodil ser s...

Vil du udbyde en folkeskolelærerstilling?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.