Folkeskolelærerstillinger.dk

Find ledig folkeskolelærerstilling. Skabt af jobsearch.dk

Pædagog til Grejsdalen 23 - 25

Folkeskolelærer på Fyn


Pædagog søges til spændende stilling i specialiseret botilbud:

Det regionale bo- og aktivitetstilbud Handicapcenter Fyn i Nyborg søger pr. 1. februar 2020, en kollega til en stilling på 33 timer pr. uge. Arbejdstiden er som udgangspunkt skiftende i tidsrummet 06.00 – 22.00, og fast hver anden weekend.

Vil du være del af en ambitiøs arbejdsplads med høj faglighed og fokus på kvalitet, så kan denne stilling være noget for dig.

Vores afdeling: Grejsdalen 23 - 25 består af 2 huse med i alt 16 beboere. Alle borgere er voksne med væsentlige psykiske og fysiske funktionsnedsættelser, som har komplekse problemstillinger og handicap. De er mobile, men har behov for støtte og guidning i forhold til pleje, omsorg, kommunikation og udvikling og vedligeholdelse af færdigheder.

Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i en anerkendende, individuelt rehabiliterende tilgang, så alle indsatser tilpasses den enkelte borgers behov og forudsætninger. Vores mål er at borgerne får mest mulig indflydelse og selvhjulpenhed i eget liv. Mange af borgerne har behov for struktur og forudsigelighed i hverdagen. Derfor arbejder vi systematisk og metodebevidst bl.a. med neuropædagogik, KRAP og Low Arousal.

Særlige fokusområder: I det kommende år vil vi særligt arbejde med at implementere KRAP-modellen systematisk i vores daglige arbejde med borgernes handleplaner, mål og delmål.

V...

Vil du udbyde en folkeskolelærerstilling?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.