Folkeskolelærerstillinger.dk

Find ledig folkeskolelærerstilling. Skabt af jobsearch.dk

Herlev Byskole søger lærere pr. 1. august 2020

Folkeskolelærer i Storkøbenhavn

Vi søger uddannede lærere, der vil være med til fortsat at udvikle skolen, så vi også i fremtiden vil være en attraktiv skole for elever, forældre og medarbejdere. Stillingerne er faste fuldtidsstillinger.

Vi har fokus på et højt læringsudbytte i et miljø hvor alle trives, og vi har brug for dig, der brænder for uddannelse og dannelse.

Du skal undervise i fagene matematik , idræt, musik og tysk i basisskolen.

Du skal være i stand til at påtage dig rollen som leder af klasserummet. Dine relationelle kompetencer, og din vilje til at arbejde teambaseret med dine kollegaer, vægtes højt hos os, og det er vigtigt at du også kan samarbejde konstruktivt med forældre.

Herlev Byskole er en skole med to matrikler. Vi har ca. 890 elever og 115 lærere og pædagoger, hvor samarbejdet er stærkt og fælleskabet vægtes højt. Vi har et trygt miljø som giver ro til at lære, til at opleve, og til at undres.

Vi arbejder ud fra, at gode faglige kompetencer skal suppleres med veludviklede sociale kompetencer. Forskellighed er en styrke, og alle har ret til at blive set og hørt, og har samtidig pligt til at lytte og respektere andres meninger.

Vi har en fleksibel arbejdstid, hvor vi prioriterer, at undervisning af høj kvalitet kræver god forberedelse. Hos os læser en fuldtidslærer i gennemsnit 750 undervisningstimer årligt. Vi har selvstyrende team og fleksible skemaer, så du kan være med til at sætte dit præg på hverdagen.

Vil du udbyde en folkeskolelærerstilling?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.