Folkeskolelærerstillinger.dk

Find ledig folkeskolelærerstilling. Skabt af jobsearch.dk

2 pædagoger til Børnehuset Østgården

Folkeskolelærer på Midt-og Vestsjælland

Om jobbet

2 pædagoger på hver 30,5 timer søges pr. 1. maj 2020 til Børnehuset Østgården.

Børnehuset Østgården har fået tildelt midler fra en national pulje, der skal yde støtte til at styrke kvaliteten i daginstitutionernes indsats for sårbare og udsatte børn i de første 1000 dage af deres liv.

Formålet med puljen er at yde støtte til at styrke kvaliteten i daginstitutionernes indsats for sårbare og udsatte børn i de første 1000 dage af barnets liv gennem ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutionerne.

De forventede resultater er, at læring og trivsel fremmes for 0-2 årige sårbare og udsatte børn.

Vi søger derfor 2 pædagoger på hver 30½ timer i en tidsbegrænset periode fra den 1. maj 2020 til den 30. oktober 2022.

Som ansat i Børnehuset Østgården vil du indgå i en personalegruppe, der arbejder med Kalundborg Kommunes KLAR-pædagogik samt med den styrkede pædagogiske læreplan, som vi er i fuldgang med at udarbejde. Vi tilrettelægger hverdages aktiviteter med udgangspunkt i den børnegruppe vi har, og de læringsmål vi sætter os.

Særligt i forbindelse med denne stilling skal du medvirke til planlægning, udførelse og dokumentation af de indsatsområder, der skal arbejdes med.

Børnehuset Østgården er en integreret institution, og har 24 vuggestuebørn og 38 børnehavebørn.

Vi forventer, at du som ansat:

  • er anerkendende i ...

Vil du udbyde en folkeskolelærerstilling?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.