Folkeskolelærerstillinger.dk

Find ledig folkeskolelærerstilling. Skabt af jobsearch.dk

Rynkevangskolens inklusionscenter søger 1 pædagog pr. 1. juni 2020

Folkeskolelærer på Midt-og Vestsjælland

Om jobbet

Vi kan tilbyde dig et spændende job, i et udviklende læringsmiljø. Du har mulighed for at blive en del af et stærkt arbejdsfællesskab, hvor alle byder ind. Vi har brug for en pædagog i vores inklusionscenter. Du vil som udgangspunkt skulle indgå i teamet omkring vores mellemtrinsklasser, men der kan også forekomme andre opgaver. Da vi arbejder ud fra et princip om at relationen til eleverne skal være et bærende element, tilstræber vi at dække fagrækken med så få voksne som muligt. Derfor vil du skulle indgå i et tæt samarbejde med en lærer, som de primære voksne i en klasse.

Til inklusionscentret visiteres børn fra hele Kalundborg Kommune. Fælles for dem er, at de alle har haft svært ved at indgå i den almene undervisning i folkeskolen. Derfor søger vi en pædagog med interesse indenfor det specialpædagogiske felt, som har stærke relationskompetencer.

Din profil

Vores forventninger til dig er, at du:

• Er uddannet pædagog.
• Er engageret, brænder for dit fag og er udviklingsorienteret.
• Er anerkendende og rummelig i din kontakt med elever og forældre.
• Er dygtig til at arbejde med relationer – også til elever som har det svært.
• Kan sætte rammer og skabe et positivt og udviklende miljø.
• Kan tage ansvar og beslutninger i alle situationer.
• Vil være aktivt deltagende i udviklingen af vores læringsmiljø.
• Er imødekommende og nærværende i din tilgang til eleverne s...

Vil du udbyde en folkeskolelærerstilling?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.