Folkeskolelærerstillinger.dk

Find ledig folkeskolelærerstilling. Skabt af jobsearch.dk

Pædagog til Snertinge Børnehus (vuggestue)

Folkeskolelærer på Midt-og Vestsjælland

Om jobbet

Snertinge Børnehus har fået tildelt midler fra en national pulje der skal yde støtte til at styrke kvaliteten i daginstitutionernes indsats for sårbare og udsatte børn i de første 1000 dage af deres liv.

Formålet med puljen er at yde støtte til at styrke kvaliteten i daginstitutionernes indsats for sårbare og udsatte børn i de første 1.000 dage gennem ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner. De forventede resultater er, at læring og trivsel fremmes for 0-2 årige sårbare og udsatte børn.

Vi søger derfor 1 pædagog til vores vuggestue på 34 timer i en tidsbegrænses stilling i perioden 1. maj 2020 – 30. oktober 2022.

Som ansat i Snertinge Børnehus vil du indgå i en personalegruppe der arbejder ud fra Kalundborg Kommunes KLAR-pædagogik, med den styrkede pædagogisk læreplan, som vi er i fuld gang med at udarbejde. Vi tilrettelægger hverdages aktiviteter med udgangspunkt i den børnegruppe vi har, og de læringsmål vi sætter os.

Særligt i forbindelse med denne stilling, skal du medvirke til planlægning, udførelse og dokumentation, af de konkrete indsatsområder der skal arbejdes med, med afsæt i de første 1000 dage.

Snertinge Børnehus er en integreret institution normeret til 15 vuggestuebørn og 65 børnehavebørn.

Vi forventer:

  • At du er uddannet pædagog.
  • At du er bevidst om og kan reflektere over personlige og faglige n...

Vil du udbyde en folkeskolelærerstilling?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.