Folkeskolelærerstillinger.dk

Find ledig folkeskolelærerstilling. Skabt af jobsearch.dk

Fagligt stærk og reflekterende specialpædagog

Folkeskolelærer i Storkøbenhavn

Du bliver en del af et team af seks specialpædagoger, der arbejder særligt med at danne bro mellem almen- og specialpædagogikken, og ikke mindst med den nære relation, omsorg og nærvær. For os er den anerkendende tilgang en selvfølge – både i forhold til børn, forældre og kollegaer.

Du har lyst til at bruge og videndele dine specialpædagogiske kompetencer både i større og mindre læringsmiljøer og børnefællesskaber og du får rig mulighed for at påvirke, hvordan teamet udvikler sig, samt hvordan vi skaber sammenhæng mellem special- og almenpædagogikken i børnenes hverdag.

Du bliver en del af en fast børnegruppe og gruppens voksne. Du er en faglig velfunderet og reflekterende specialpædagog. Har du en relevant videreuddannelse og praksis erfaring med for eksempel ”tegn til tale”, piktogrammer og andre specialpædagogiske metoder, er det rigtig godt – men det er ikke et krav.

Udvikling i tydelige rammer
Vi kan tilbyde en stor og mangfoldig personalegruppe fordelt på to matrikler. Vi er i konstant udvikling, og du får bl.a. mulighed for at være med til at arbejde på den nye styrkede pædagogiske læreplan og at videreudvikle konceptet med små og store læringsrum for børnene. Vores hverdag har en fast struktur og tydelige rammer, og vi foretrækker at arbejde med børnene i mindre børnefællesskaber.

Godt forældresamarbejde
Via et tæt samarbejde med forældrene understøtter vi børnenes trivsel, udvikli...

Vil du udbyde en folkeskolelærerstilling?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.