Folkeskolelærerstillinger.dk

Find ledig folkeskolelærerstilling. Skabt af jobsearch.dk

Matematik- og dansklærer til indskolingen på Gåsetårnskolen, afdeling Iselinge

Folkeskolelærer på Sydsjælland

Brænder du for læring, trivsel og faglig kvalitet? Vægter du samarbejde med børn, kollegaer, ledelse og forældre højt? Kan du lide at udvikle din egen praksis? Så kan Gåsetårnskolen, afd. Iselinge i Vordingborg Kommune være din kommende arbejdsplads.

Vi søger snarest muligt en læreruddannet lærer til en fuldtidsstilling, som kan varetage undervisning i matematik og dansk i indskolingen på Iselinge afdelingen. Du må også meget gerne have en kreativ åre med lyst til at undervise i håndværk og design og billedkunst.

Arbejdet indebærer et tæt og forpligtende samarbejde med kollegaer, forældre og ledelse. Det er derfor afgørende, at du vil være med til at skabe et stærkt teamsamarbejde og er i stand til at reflektere over din egen rolle i dette.

Vi forventer, at du:

  • er uddannet lærer med matematik og dansk som undervisningsfag
  • har lyst til også at undervise i håndværk og design samt billedkunst
  • ønsker at arbejde med elever på 1. - 3. årgang
  • er fagligt velfunderet og arbejder målrettet med elevernes faglige niveau
  • er en tydelig og kompetent klasserumsleder gerne med kendskab til special pædagogik
  • har en anerkendende tilgang til eleverne og gode relationelle kompetencer – og kan se dig selv i vores børnesyn
  • kan indgå og byde aktivt ind i teamsamarbejdet.

Vi kan tilbyde dig:
  • at indgå i et team med gode kolleger o...

Vil du udbyde en folkeskolelærerstilling?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.