Folkeskolelærerstillinger.dk

Find ledig folkeskolelærerstilling. Skabt af jobsearch.dk

Socialpædagog til Bofællesskaber og Værested

Folkeskolelærer i Storkøbenhavn

Bofællesskaber og Værested i Herlev Kommune søger, pr. 1. september 2020 eller snarest derefter, en socialpædagog til en stilling på 37 timer ugentligt.

Bofællesskaber og Værestedet består af 6 bofællesskaber, hvor der i alt bor 24 voksne borgere med udviklingshæmning. Der ydes socialpædagogisk bistand efter serviceloven §85. Til afdelingen er også tilknyttet et Værested efter servicelovens §104. Her mødes beboerne to aftener ugentligt. Derudover yder afdelingen socialpædagogisk bistand til ca. 40 borger med udviklingshæmning, som bor i egne lejligheder på forskellige adresser i Herlev. I afdelingen er der ansat 18 socialpædagoger samt en leder.

Som socialpædagog i Bofællesskaber og Værestedet forventes det, at du kan indgå i de 3 funktioner: Bofællesskabsarbejdet, Værestedet samt vejledning til borgere i eget hjem. Du vil indgå i et team tilknyttet et bofællesskab med to øvrige kolleger. Du vil også skulle indgå i samarbejde og opgaver på tværs i organisationen.

Målgruppen henvender sig til voksne med støttebehov, som har brug for socialpædagogisk guidning for at kunne mestre dagligdagen. Beboerne skal dog kunne varetage en del opgaver ved egen hjælp, ligesom de skal kunne udsætte deres behov. Der er ikke personaledækning alle ugens dage og der heller ikke nattevagtsfunktion tilknyttet bofællesskabet.

I Bofællesskaberne og Værestedet arbejdes der med mange faglige vinkler tilpasset den enkelte borgers behov. Den professionelle og s...

Vil du udbyde en folkeskolelærerstilling?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.