Folkeskolelærerstillinger.dk

Find ledig folkeskolelærerstilling. Skabt af jobsearch.dk

Indskolingslærer til Møn Skole, Stege afdeling

Folkeskolelærer på Sydsjælland

Er du fagligt dygtig, har du tæft for specialpædagogisk virke og inkluderende læringsmiljøer og vil du indgå i forpligtende kollegiale læringsfællesskaber, så er Møn skole stedet for dig.

På Møn skole, Stege afdeling, har vi en stilling ledige til besættelse pr. 1/8-20 eller snarest derefter. Vi har brug for en indskolingslærer, som kan undervise i dansk, engelsk, historie og musik.

På Møn skole har vi et eksplicit børnesyn:
Børn har potentiale for livsduelighed

  • Alle børn er unikke og ligeværdige
  • Alle børn har ressourcer og udviklingspotentiale
  • Alle børn er en del af fællesskabet og bidrager positivt
  • Alle børn oplever glæde, tryghed og anerkendelse
  • Alle børn mødes med tydelige forventninger og ambitioner

Børns handlinger giver mening for dem selv

Børnesynet motiverer vores didaktiske og pædagogiske handlinger i undervisningen og i skoleklubben.

Vores elever er som udgangspunkt organiseret i klasser, men en del af tiden kan klasserne både være samlæst og holddelt. Teamsamarbejde er højt prioriteret og opfattes som omdrejningspunktet for undervisningens tilrettelæggelse og arbejdet med elevgruppen – alle lærere og pædagoger er tilknyttet selvstyrende team.

På Møn skole får du:
  • Et professionelt læringsfællesskab og en mentor i teamet...

Vil du udbyde en folkeskolelærerstilling?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.