Folkeskolelærerstillinger.dk

Find ledig folkeskolelærerstilling. Skabt af jobsearch.dk

Mellemtrins- og udskolingslærere til Møn Skole, Stege afdeling

Folkeskolelærer på Sydsjælland

Er du fagligt dygtig, har du tæft for specialpædagogisk virke og inkluderende læringsmiljøer og vil du indgå i forpligtende kollegiale læringsfællesskaber, så er Møn skole stedet for dig.

På Møn skole, Stege afdeling, har vi flere stillinger ledige til besættelse pr. 1/8-20 eller snarest derefter. Vi har brug for

  • to lærere på mellemtrinnet til hhv. en fast stilling og en barselsstilling. Du skal kunne undervise i flere af følgende fag: matematik, n/t, dansk, historie, engelsk, h/d, billedkunst, madkundskab, idræt og specialundervisning
  • en lærer på mellemtrin og i udskolingen. Du skal kunne undervise specialpædagogisk på mindre hold og kunne arbejde tværfagligt med dine fag i samarbejde med dit team.
  • en lærervikar til udskolingen i aug-sept-okt. Du skal kunne arbejde specialpædagogisk på mindre hold og som co-teacher i almenundervisningen på 7. og 8. årgang.


På Møn skole har vi et eksplicit børnesyn:
Børn har potentiale for livsduelighed
  • Alle børn er unikke og ligeværdige
  • Alle børn har ressourcer og udviklingspotentiale
  • Alle børn er en del af fællesskabet og bidrager positivt
  • Alle børn oplever glæde, tryghed og anerkendelse
  • Alle børn mødes med tydelige forventninger og ambitioner

Børns hand...

Vil du udbyde en folkeskolelærerstilling?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.