Folkeskolelærerstillinger.dk

Find ledig folkeskolelærerstilling. Skabt af jobsearch.dk

Lærer til Vordingborg Ungdomsskole og 10. Klasse

Folkeskolelærer på Sydsjælland

Vordingborg Ungdomsskole og 10. klasse søger lærer til nyt undervisningstilbud

Vi starter et skoletilbud til en særlig målgruppe elever, og vi har brug for en dygtig lærer, til at forme vores nye tilbud.
Tilbuddet er for unge med dobbeltdiagnose, hvor social angst er den dominerende udfordring og den kombineres typisk med en autismediagnose som er knap så dominerende som angsten. Derfor arbejder vi ikke ud fra en klassisk tilgang til unge med autisme, men fokuserer på at den unge bearbejder sin sociale angst.
Det er unge der ikke kommer i skole, eller kun er meget lidt i skole. Det er for unge der isolerer sig fra omverdenen og er stærkt emotionelt påvirket af, at føle sig utilstrækkelig.
Generelt er det unge, der er almindeligt eller godt begavet, og det vil formentlig være fortrinsvis piger, der visiteres.
Der vil være massivt fokus på at arbejde med hele netværket om den unge, både med familien og f.eks. familiebehandlere, kontaktpersoner, sagsbehandler, psykolog m.v.
Du er uddannet lærer og du skal være rustet til at arbejde i en hverdag, hvor det kan være de helt små detaljer, der viser progression og, hvor dynamikken skal komme fra dig.
Du skal elske at nørde med viden, forskning og metoder på området, og du skal være dygtig til at omsætte det til din praksis. Du skal være skarp på at holde dig til den metodik vi arbejder efter. Den kognitive tilgang vil vægtes meget højt og vi har fokus på, at ...

Vil du udbyde en folkeskolelærerstilling?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.