Folkeskolelærerstillinger.dk

Find ledig folkeskolelærerstilling.

Vikarstilling: Center Bakkehuset søger sommerferievikarer og fastansatte vikarer på 20 timer

Folkeskolelærer i Vestjylland

Center Bakkehuset søger sommerferievikarer og fastansatte vikarer på 20 timer

Vi søger medarbejdere der er mødestabile, engagerede, reflekterende og med et positivt menneskesyn.

Center Bakkehuset er Ringkøbing Skjern Kommunes specialtilbud for voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Målgruppen er mennesker med udtalt udviklingshæmning oftest med følgehandicap som epilepsi, spasticitet, autisme, kommunikationsvanskeligheder eller medfødt døvblindhed. En større gruppe er karakteriseret ved at have forskellige udfordringer i forhold til socialt samvær og almindelig daglig livsførelse.

På Center Bakkehuset bor 38 borgere. Vi er ca. 130 engagerede medarbejdere, hovedsageligt pædagoger, men også andre faggrupper. Vi vægter højt niveau af tværfagligt samarbejde og med respekt for forskellige faglige vinkler.

Vores faglige metode tager udgangspunkt i relations orienteret pædagogik, hvor samværet og anerkendelse sammen med struktur, systematik og genkendelighed er bærende elementer. Dagligdagen tilrettelægges individuelt og i størst muligt omfang med et indhold, brugeren udtrykker glæde omkring. Vi ser mennesket før handicappet.

Den primære opgave er:

  • At udføre de borgerrelaterede opgaver, herunder personlig pleje og socialt samvær
  • At udføre de praktiske hverdagsopgaver, som er en del af at få et hjem til at fungere


Center Bakkehuset er en ...