Folkeskolelærerstillinger.dk

Find ledig folkeskolelærerstilling.

Pædagog 30 timer til Lindehøjskolens Klub

Folkeskolelærer i Storkøbenhavn

Lindehøjskolen er en 4-sporet skole med ca. 925 elever og 120 ansatte, heraf 34 pædagoger.

Eleverne er delt i 3 afdelinger: Indskoling, mellemtrin og udskoling. Som pædagog på Lindehøjskolen er man en del af den samlede skoledag med timer i både undervisningen og i fritiden.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Vi tilbyder:

  • En fritidsklub med ca. 250 børn og 8 pædagoger fordelt på forskellige aktiviteter.
  • En skole, hvor faglighed og respekt for hinanden er en selvfølge.
  • 7 tætte kolleger i klubben og lærere i skoledelen i et tæt og velfungerende samarbejde i selvstyrende team.
  • En klub hvor der er fælles og individuelt ansvar og en opdeling i aktiviteter.
  • Arbejdsopgaver i klubben, kan bl.a. være at stå for eksempelvis dans, performance, arbejde med de sociale medier som børnene bruger.
  • I skoledelen vil du blive tilknyttet mellemtrinet. Løbende kompetenceudvikling.


Som pædagog på Lindehøjskolen forventes det at du:
  • Er velfunderet i og fortrolig med den pædagogiske faglighed og gerne med klub og/ eller skoleerfaring.
  • Er du nyuddannet ser vi også gerne din ansøgning.
  • Kan planlægge, gennemføre og reflektere over din pædagogiske praksis.
  • Vil indgå i et fagligt og inspirerende pædagogis...