Folkeskolelærerstillinger.dk

Find ledig folkeskolelærerstilling.

Vikarstilling: Barselsvikar, pædagog 30 timer til Lindehøjskolens Klub

Folkeskolelærer i Storkøbenhavn

Til Lindehøjskolens fritidsdel søges barselsvikar for pædagog 30 timer pr. uge. Stillingen er til besættelse 11. maj 2021.

Lindehøjskolen er en 4-sporet skole med ca. 925 elever og 101 ansatte, heraf 36 pædagoger og 65 lærere.
Eleverne er delt i 3 afdelinger: Indskoling, mellemtrin og udskoling.
Pædagogerne er tilknyttet enten SFO for indskolingen eller fritidsklub for mellemtrinnet. Pt er stillingen tilknyttet klub i fritidsdelen og mellemtrinet i skoletimerne.

Vi tilbyder:

 • En klub med ca. 200 børn og 8 pædagoger.
 • 7 tætte kolleger – alle uddannede pædagoger - lærere i samarbejde i selvstyrende team.
 • En klub hvor der er fælles ansvar og anvendelse af alle lokaler.


Som pædagog på Lindehøjskolen forventes det at du:
 • Er velfunderet i og fortrolig med den pædagogiske faglighed og gerne med klub-erfaring. Er du nyuddannet ser vi også gerne din ansøgning
 • Kan planlægge, gennemføre og reflektere over din pædagogiske praksis
 • Vil indgå i et fagligt og inspirerende pædagogisk miljø
 • Vil arbejde i team omkring børnene og hermed bidrage til at videreudvikle det gode samarbejde mellem lærere og pædagoger på Lindehøjskolen
 • Vil arbejde for et godt arbejdsmiljø og indgå i en personalegruppe på i alt 8.
 • Forholder dig og giver udtryk for dine holdninger
 • Tager medansvar for samtlige opgaver i hverdagen
 • ...