Folkeskolelærerstillinger.dk

Find ledig folkeskolelærerstilling.

Børnehuset Solsikken søger en Ressourcepædagog

Folkeskolelærer i Storkøbenhavn

Kunne du tænke dig et job, hvor du med din faglighed og erfaring danner grobund for, at udsatte børn kommer godt fra start? Og vil du sætte dit præg på den pædagogiske praksis og udvikle den sammen med gode kolleger?

Sammen med Solsikkens anden ressourcepædagog står du i spidsen for det professionelle børnesagsarbejde, og du skaber stærke tværfaglige samarbejder, som har afgørende betydning for udsatte børns start på livet.

Din rolle og opgaver som ressourcepædagog i Solsikken:

  • Du bliver tovholder på børnesagsarbejdet og de almenpædagogiske indsatser
  • Du samarbejder tæt med personalet, du er vigtig sparringspartner og er med i udarbejdelse af SMTTE- og Aktionslæringsmodeller gennem din deltagelse på ugentlige stuemøder.
  • Du understøtter og former den pædagogiske udvikling i hele institutionen
  • Du er i tæt sparring med Solsikkens leder samt de andre ressourcepædagoger, og du har rollen som bindeled mellem personalegruppen og sparringsteamet.

Du bliver medansvarlig for det tværfaglige samarbejde og du arbejder tæt sammen med sagsbehandlere, PPR, talehørekonsulenter, psykologer og diverse vejledere – med udgangspunkt i det enkelte barn og det omkringliggende børnemiljø.

Vi byder dig velkommen til et børnehus, hvor du bliver en del af et godt bredt samarbejde. Du får kolleger, som hjælper dig godt tilrette, og som sammen med dig arbejder målr...