Folkeskolelærerstillinger.dk

Find ledig folkeskolelærerstilling.

Pædagog til øget personalenormering i Solsikkens vuggestueafdeling

Folkeskolelærer i Storkøbenhavn

Vil du have et job, hvor du bruger din faglighed til at skabe et helhedsorienteret løft på småbørnsområdet, så udsatte børn opnår samme muligheder indenfor sundhed, trivsel og udvikling som deres jævnaldrende?

Vi tilbyder dig noget helt særligt, da du ansættes ud over grundnormeringen. Som pædagog hos os har du særligt fokus på udsatte børn i alderen 0-2 år. Du får du fast base i ét velfungerende vuggestueteam med en god dynamik.

Vi byder dig velkommen i etbørnehus med stor faglighed og kolleger, som hjælper dig godt tilrette, og altid er parate til at sparre eller give en hånd med. Vi sætter en ære i at hjælpe og støtte hinanden, og du står som udgangspunkt aldrig alene i opgaveløsningen.

Du bliver en del af et fagligt børnehus, der gør en forskel
Sammen med kolleger skaber du en hverdag med nærvær og relationer, hvor børnene bliver mødt af engagerede voksne, udvikler venskaber, børnefællesskaber og kommer på en udviklingsrejser, hvor de lærer hvem de er, og hvad de står for.

Sammen udvikler vi børnene i at være kritisk tænkende, have gode kommunikative strategier og være samarbejdsparate. Vi arbejder bl.a. med metoden ”Børnestyret leg”, hvor afsættet for vores pædagogiske arbejde er børnenes initiativer og coaching.

Sproglig udvikling er en naturlig del af hverdagen, og er fokus i al aktivitet.

Du bliver en del af et fagligt miljø