Folkeskolelærerstillinger.dk

Find ledig folkeskolelærerstilling.

Lærer søges til Gåsetårnskolen, afdeling Ørslev i Vordingborg Kommune

Folkeskolelærer på Sydsjælland

Brænder du for læring, trivsel og faglig kvalitet? Vægter du samarbejde med børn, forældre, kolleger og ledelse højt? Så kan Ørslev afdelingen være din kommende arbejdsplads. Ørslevafdelingen er en afdeling af Gåsetårnskolen, bestående af 0. – 6. klasse samt skoleklub.

Da en af vores dygtige lærer har fået andre opgaver på skolen, søger vi en lærer til afdelingen i Ørslev.
Vi søger pr. 1. august 2021, en uddannet lærer til vores indskoling og mellemtrin. Vi ønsker en profil tæt på disse fag/kompetencer:

Indskoling: Dansk-special og matematik. Mellemtrin: Dansk og madkundskab.

Arbejdet indebærer naturligvis et tæt og forpligtende samarbejde med kolleger, forældre og ledelse. Det er derfor afgørende, at du vil være med til at skabe et stærkt teamsamarbejde, og at du er i stand til at reflektere over din egen rolle i dette. Vi arbejder med relationer og teknologiforståelse, og vi søger herigennem at skabe almen dannelse, kreativitet og faglighed.

Vi forventer, at du:

  • er uddannet lærer med linjefag i dansk og gerne flere af ovenstående undervisningsfag.
  • kan skabe relationer til både elever og forældre.
  • er fagligt velfunderet og arbejder målrettet med elevernes faglige niveau.
  • er en tydelig og kompetent klasserumsleder med et godt kendskab til special pædagogik.
  • har en anerkendende tilgang til eleverne og gode relationelle kompetencer – og...