Folkeskolelærerstillinger.dk

Find ledig folkeskolelærerstilling.

Lærer til Store Magleby Skole

Folkeskolelærer i København

Vi søger pr. 1. august en lærer med en faglig profil i fysik/kemi, matematik og biologi i udskolingen, der har lyst til at blive en del af en fagligt ambitiøs skole.

Om Store Magleby Skole


Store Magleby Skole ligger tæt på offentlig transport og tæt ved mark, skov og strand, hvilket giver rigtig gode muligheder for variation og udeskole. I samarbejde med kommunens ungdomsskole er der på alle årgange faste forløb, hvor eleverne er i skov og på vand.

Skolen er UNESCO-skole, og vi arbejder med miljø og rettigheder i blandt andet miljørådet, som er en del af elevrådet. Desuden arbejder vi med FN’s 17 verdensmål og sætter i det kommende skoleår yderligere fokus på bæredygtighed og udeskole som en integreret del af skolens undervisning. Som en del af skolens sciencelærere vil du også blive tæt knyttet til fagudvalget, der samarbejder om undervisningen med udgangspunkt i skolens handleplan for at indfri vores naturfagsstrategi.

Skolen er en tresporet folkeskole beliggende i Dragør Kommune. Vi har cirka 730 elever fordelt på 30 klasser og 85 dygtige og engagerede medarbejdere.

Rammen for skolens daglige virke er skolens mission, nemlig at "vi ønsker at uddanne og danne eleverne til at skabe det bedst mulige liv for sig selv og andre i et bæredygtigt, mangfoldigt og demokratisk samfund.”

Det gør vi med respekt for fremtiden og blik for vores eget ansvar, og således er skolens vision at "vi er den forandring, vi ønsk...