Folkeskolelærerstillinger.dk

Find ledig folkeskolelærerstilling.

Deltidslærer til Møn Skole, Fanefjord afdeling

Folkeskolelærer på Sydsjælland

Er du fagligt dygtig, har du tæft for specialpædagogisk virke og inkluderende læringsmiljøer og vil du indgå i forpligtende kollegiale læringsfællesskaber, så er Møn skole stedet for dig.

På Møn skole, Fanefjord afdeling, har vi en stilling på 60%’s ansættelsesgrad ledig til besættelse pr. 1/8-21, gerne før. Vi har brug for en indskolings- og mellemtrinslærer, som kan undervise i dansk og håndværk/design og gerne andre fag.

På Møn skole har vi et eksplicit børnesyn:

Børn har potentiale for livsduelighed

  • Alle børn er unikke og ligeværdige
  • Alle børn har ressourcer og udviklingspotentiale
  • Alle børn er en del af fællesskabet og bidrager positivt
  • Alle børn oplever glæde, tryghed og anerkendelse
  • Alle børn mødes med tydelige forventninger og ambitioner
  • Børns handlinger giver mening for dem selv


Børnesynet motiverer vores didaktik og pædagogik i undervisningen og i skoleklubben.

Vores elever er som udgangspunkt organiseret i klasser, men en del af tiden kan klasserne både være samlæst og holddelt. Teamsamarbejde er højt prioriteret og opfattes som omdrejningspunktet for undervisningens tilrettelæggelse og arbejdet med elevgruppen – alle lærere og pædagoger er tilknyttet selvstyrende team.

På Møn Skole får du:
  • Et professionelt læringsfællesskab og en mentor i t...