Folkeskolelærerstillinger.dk

Find ledig folkeskolelærerstilling.

Pædagog til Møn Skole, Stege afdeling

Folkeskolelærer på Sydsjælland

Er du fagligt dygtig, har du tæft for specialpædagogisk virke og inkluderende læringsmiljøer og vil du indgå i forpligtende kollegiale læringsfællesskaber, så er Møn skole stedet for dig.

Møn Skole – Stege afdeling - søger pr. 1.8.21 en fuldtids pædagog til timer i skoleklubben samt til holdtimer i indskolingen eller på mellemtrinnet.

På Møn skole har vi et eksplicit børnesyn:

Børn har potentiale for livsduelighed

  • Alle børn er unikke og ligeværdige
  • Alle børn har ressourcer og udviklingspotentiale
  • Alle børn er en del af fællesskabet og bidrager positivt
  • Alle børn oplever glæde, tryghed og anerkendelse
  • Alle børn mødes med tydelige forventninger og ambitioner

Børns handlinger giver mening for dem selv

Børnesynet motiverer vores didaktik og pædagogik i undervisningen og i skoleklubben.

Vores elever er som udgangspunkt organiseret i klasser, men en del af tiden kan klasserne både være sammenlagt og holddelt. Teamsamarbejde er højt prioriteret og opfattes som omdrejningspunktet for undervisningens tilrettelæggelse og arbejdet med elevgruppen – alle lærere og pædagoger er tilknyttet selvstyrende team.

På Møn skole får du:
  • Et professionelt læringsfællesskab og en mentor i teamet
  • En plads i en organisation i bevægelse og med inspiration ti...