Folkeskolelærerstillinger.dk

Find ledig folkeskolelærerstilling.

Lærere til Vejle Midtbyskole

Folkeskolelærer i Sydjylland

Vejle Midtbyskole søger 2 lærere til faste stillinger samt et årsvikariat i vores udskoling – Strandgade afdelingen


Stillingerne kan kombineres med udgangspunkt i ansøgernes kompetencer.

Til vores almene klasser søger vi lærere med linjefag i dansk og matematik. Samtidigt må du gerne have kompetencer i nogle af følgende fag: tysk, idræt, biologi, geografi og HDS.
Begge stillinger er tilknyttet 7. årgangsteamet.

Til vores internationale linje søger vi en lærer, der kan varetage dansk, historie, engelsk og gerne musik, billedkunst eller madkundskab.
Den internationale linje er klasser, hvor al naturfagsundervisning undervises på engelsk. Der er både internationale og danske elever i klasserne.
Du vil blive tilknyttet I-teamet, der dækker 7., 8. og 9. I.

2 lærere til faste stillinger samt 1 vikariat (1/8 2021 – 1/12 2021) i vores specialklasseafdeling i indskoling og mellemtrin


Vi søger lærere, der kan undervise i de almene fag – gerne matematik - i vores specialklasser. Elevgruppen består af elever med generelle indlæringsvanskeligheder samt elever indenfor ASF spektret.
Relevant erfaring og uddannelse inden for målgruppen vil derfor blive prioriteret højt.

Tiltrædelse 1. august 2021.

Vi forventer af dig


  • At du er uddannet lærer.
  • At du er relations-kompetent og meget tydelig i din fremtræden og kommunikation.
  • At du er fagligt dygtig og arbejder syste...