Folkeskolelærerstillinger.dk

Find ledig folkeskolelærerstilling.

Dansklærere til indskoling og mellemtrin på Sengeløse Skole

Folkeskolelærer i Storkøbenhavn

Kunne du tænke dig et job, hvor du bidrager til at opretholde den høje faglighed og trivsel både blandt elever og kolleger? Og har du lyst til at skabe de bedste rammer for læring og udvikling? Så bliv en del af Sengeløse Skole.

Vi er en lokal folkeskole i Sengeløse med et stort fokus på elevernes faglige læring og deres trivsel, da dette er afgørende for, at vores elever får mulighed for at danne og uddanne sig i en sådan grad, at de vil kunne begå sig i det omskiftelige omkringliggende samfund. Dette betyder også, at vi i perioder arbejder med projektbaseret læring under kommunens udviklingsprojekt om Fremtidens Skole. Vi er en skole med glade og dygtige børn, og vi vægter samarbejde med deres forældre og det omkringliggende samfund højt.

Din faglighed er i top, og du er knivskarp til relationer
Du er klasselærer og lærer i dansk samt kan undervise i øvrige skolefag i indskolingen eller på mellemtrin. Du hviler i dig selv og din faglighed, og det kan både elever og forældre mærke i din klasseledelse og tydelige måde at kommunikere på. Du brænder for at skabe god undervisning, som er forankret i didaktikken og pædagogikken. Og ligesom os, har du et anerkendende børnesyn med blik for det enkelte barn og samspillet i klassen.

Du kan se styrken i og vigtigheden af at skabe og opretholde et tæt samarbejde med forældrene med fokus på at højne både individuel og fælles trivsel.

Det skal være udvikle...