Folkeskolelærerstillinger.dk

Find ledig folkeskolelærerstilling.

Lejre Kommune søger lærere og pædagoger til skoleområdet

Folkeskolelærer på Midt-og Vestsjælland

I Lejre Kommune ønsker vi, at alle elever oplever sig som en del af berigende fællesskaber, hvor de trives og udvikler sig både fagligt, socialt og personligt.

I Lejre Kommune skaber vi sammen suveræne skoler, hvor alle børn bliver udfordret og dermed får det bedst mulige afsæt for fremtiden. Vi søger lige nu kolleger, der brænder for de samme værdier, og som er klædt godt på til at løfte opgaverne.

Vores Sted

Vores Sted er Lejre Kommunes vision. Det er en kernefortælling om alt det, borgerne værdsætter mest ved livet i Lejre Kommune: Frirum, fællesskaber og natur. Vi stræber efter, at hvert enkelt barn og ung trives og lærer så meget, som han eller hun kan. Ansvaret for alle børn og unges trivsel og læring ligger i et tæt samarbejde mellem forældre, fagprofessionelle og børnene selv.

Lærernes lokalaftale i Lejre

I lokalaftalen mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening, er der fokus på vores fælles målsætning om at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den professionelle kapital. Det gør vi blandt andet ved, at skolens medarbejdere arbejder tæt sammen i selvstyrende team understøttet af ledelsens planlægning af teamets mødetid. Vi stræber efter, at medarbejdernes professionelle råderum udvides og styrkes i kraft af det selvstyrende teamsamarbejde. Der er aftalt en fast forberedelsesfaktor på 0,5 af undervisningstiden. Desud...