Folkeskolelærerstillinger.dk

Find ledig folkeskolelærerstilling.

Trællerupskolen søger to lærere til indskoling og mellemtrin ...

Folkeskolelærer på Midt-og Vestsjælland

Vi søger pr. 1. august to alsidige, inspirerende og fagligt skarpe lærere til Trællerupskolen.


En faglig profil med kompetencer i matematik og HDS til 5.-6. årgang samt valgfag i HDS i udskolingen.

En faglig profil med kompetencer i engelsk, idræt og gerne AKT til 1.-4. årgang

For begge stillinger gælder det, at vi meget gerne vil høre fra dig, hvis du kan undervise i et af fagene og dertil har undervisningskompetence i tysk.

Om jobbet


Trællerupskolen har ca. 290 elever. Skolen har gode faciliteter, en solid økonomi og et højt fagligt niveau. Skolen og SFO ligger i udkanten af landsbyen Gevninge ved Roskilde.

Trællerupskolen er en rigtig god skole, en skole med mange styrker og potentiale til endnu mere. Trællerupskolen ligger i et område med mange ressourcestærke og engagerede familier, som stiller krav til deres børns skole. Her betyder lokalsamfundet noget for skolen og skolen noget for lokalsamfundet – et samspil, som gerne skal udvikles. Trællerupskolen bæres af engagerede og dygtige medarbejdere, der har fokus på elevernes trivsel, og som fint kan stå på mål for skolens resultater.

Som lærer på Trællerupskolen har du ambitioner for såvel elevernes faglige udvikling som deres trivsel, og du ser dannelse som en af skolens vigtige opgaver i fællesskab med forældrene.

Rammen for skolens daglige virke er skolens vision:

”Et forpligtende fæl...