Folkeskolelærerstillinger.dk

Find ledig folkeskolelærerstilling.

Lærer til Øster Nykirke Skole - tidsbegrænset stilling

Folkeskolelærer i Sydjylland

Tidsbegrænset stilling på Øster Nykirke Skole i matematik, naturfag og udeskole


Nu har du muligheden for at blive en del af en fantastisk skole med plads til alle.

Om jobbet


Har du lyst til at være på en skole med mange muligheder og godt samarbejde? Har du lyst til at arbejde med en varieret elevgruppe, og har du lyst til at arbejde med udviklende fællesskaber for alle elever. Så er vi den helt rigtige skole til dig. Kan du undervise i matematik i indskolingen, udeskole, natur/teknologi på mellemtrin mm.

Tiltrædelse 1. august 2021.

Vi forventer af dig


Af personlige kompetencer ser vi specielt på, om du
  • Er inkluderende og fokuserer på elevernes ressourcer.
  • Er robust og vedholdende.
  • Har en anerkendende tilgang til en blandet elevgruppe.
  • Er praksisorienteret og struktureret.
  • Har helt styr på klasseledelse og målstyret læring.
  • Er teamplayer, da vi arbejder tæt sammen om børn og deres læring.
  • Vil den lille skole, hvor vi kender hinanden på kryds og tværs, og hvor der er kort fra tanke til handling.
  • Vil deltage i den fortsatte udvikling af skolen, og dens praksis.
  • Reflekterer over din egen praksis, og justerer den løbende, så den passer til elevernes - og fagets mål.

Vi tilbyder dig


Matematik er en vigtig del elevernes læring i indskolingen. Vi arbejder aldersintegreret, det betyder 0. 1. og 2. klasse modtage...