Folkeskolelærerstillinger.dk

Find ledig folkeskolelærerstilling.

Genopslag - lærere til specialundervisning for unge

Folkeskolelærer i Nordsjælland

– ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Vil du være med til at give unge med særlige behov den bedste start på voksenlivet?

Få en lærerfaglig udfordring ud over de sædvanlige, når du kreativt skal sætte alle dine kompetencer inden for pædagogik, didaktik, fagfaglighed og andre områder i spil på en anden måde, end du måske er vant til.

Vi søger uddannede lærere på fuld tid, der kunne tænke sig at bruge hele deres pallette af ideer og faglighed aktivt og være med til skabe rammerne for, at unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser når deres fulde potentiale. De fleste af vores mere end 70 elever er her på den treårige STU, men vi har også elever på 9. og 10. klassetrin.

Hos os er der ingen læseplaner. Vi tager udgangspunkt i de unges forudsætninger, og undervisningen sigter mod at nå de unges individuelle mål.

Centret omfatter elever på alle kognitive og alle funktionsniveauer, og vores nye lærere skal være parate til at arbejde med mange forskellige funktionsnedsættelser, som udviklingshæmning, cerebral parese, autisme, muskelsvind, ADHD osv. Arbejdet er meget afvekslende, bl.a. med ture ud af huset, svømmeundervisning og aktiviteter på centrets eget område med masser af faciliteter. Vi håber, at du også kan køre vores minibusser.

Det er selvfølgelig en fordel, hvis du har erfaring fra et tilsvarende tilbud eller anden specialundervisning, men vi hører også gerne fra dig, hvis du...