Folkeskolelærerstillinger.dk

Find ledig folkeskolelærerstilling.

Linjefagsuddannet lærer i matematik og idræt til Kornmarkskolen

Folkeskolelærer i Nordsjælland

Kom til Kornmarkskolen i Hillerød Kommune og bliv lærer i blandt en masse dejlige børn og kollegaer.
Er du linjefagsuddannet i matematik og idræt er det måske dig, som vi har brug for i udskolingen på Kornmarkskolen pr. 1. august 2021.


Kornmarkskolen en velfungerende folkeskole, som ligger i Skævinge - en dejlig landsby i Hillerød Kommune.

Vi er en DGI-idrætsprofilskole med en dejlig stor sportshal, en gymnastiksal samt dejlige udenomsarealer, så vi kan tilbyde de bedste rammer for masser af bevægelse og idræt.

Eleverne klarer sig rigtig godt, og vi er en god arbejdsplads med højt til loftet, plads til forskellighed og en dagligdag præget af god stemning og glæde.
Kornmarkskolen er fordelt på 2 afdelinger og har ca. 650 elever i alt.

Hillerød Kommune prioriterer skoleområdet højt og her er gode udviklingsmuligheder for den enkelte medarbejder.
Se eventuelt mere på siden hér.

På Kornmarkskolen arbejder vi for et tæt og godt samarbejde med forældre, elever og andre interessenter. Vi arbejder målrettet med personlig og social udvikling for at skabe livsduelige mennesker og højne alle børns trivsel i hverdagen.
Skolen har et tæt lærer/pædagog samarbejde omkring barnets læring og trivsel.

I teamet du bliver en del af arbejdes der bl.a. med pædagogisk analyse og der gives teamsupervision ca. en gang om måneden.

Vi forventer af dig, at du


  • har en god og veludviklet rela...