Folkeskolelærerstillinger.dk

Find ledig folkeskolelærerstilling.

Dansklærer til modtageklasse (M2)

Folkeskolelærer i Storkøbenhavn

Om jobbet
Da vores nuværende modtageklasselærer er flyttet fra området og har fået job tættere på sit nye hjem, søger vi en fantastisk modtageklasselærer, som brænder for undervisning af målgruppen til vores dejlige skole.

Du har et skarpt blik for de ressourcer, som ligger i et tæt forældresamarbejde. Til jobbet hører også samarbejde med almenklassens klasse- og faglærere samt sprogstøttelærere (DSA)i forbindelse med udslusning til almenklasser.

Det vil være en fordel, hvis du udover dansk også kan dække andre fag som fx historie, kristendom og sprogfag. Stillingen er samlet på ca. 17.lektioner (ca. 63%)

På Hedelyskolen sidestilles elevernes faglige udvikling med fællesskab og livsduelighed. Som lærer er man derfor optaget af at skabe og udvikle gode relationer til og mellem eleverne.

Eleverne udvikles gennem forskellige fællesskaber, og det er de voksne på skolen, der skaber rammerne for det. Vi søger en lærer, der er optaget af dette, og som kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre. Du skal kunne indgå i et forpligtende teamsamarbejde, hvor alle bidrager og har fælles tilgang til eleverne.

Vi forventer af dig, at du:

  • Har erfaring med Dansk som andetsprog og/eller modtageklasse,
  • møder eleverne, forældrene og dine kollegaer med smil og nysgerrighed
  • er god til at skabe og udvikle relationer til og mellem elever med forskellig b...