Folkeskolelærerstillinger.dk

Find ledig folkeskolelærerstilling.

Timelærer til Matematik

Folkeskolelærer i Århus

Trofast og pædagogisk timelærer søges til varetagelse af undervisningen i matematik (svarende til gymnasialt A niveau) på Eksportingeniøruddannelsens 1.semester. Undervisningen ligger i september til slut november med skriftlig eksamen i december / januar.

Der ønskes en engageret underviser, der kan gøre vores studerende klar til at løse enkelte matematiske problemer inden for:

  • Grundlæggende regneregler: løsning af lineære ligninger og brøkregler
  • Funktioner: Logaritmiske, eksponentielle og trigonometriske funktioner inklusive potensregnereglerne
  • Vektorer i 2D: Regneregler, skalaer, vinkel, størrelse, determinant, areal, ligninger, vinkelret, parallelisme, linjer, nedbrydning af en vektor.
  • Differentialregning: Kæderegel, produktregel, kvotientregel, tangent, eksponentiel, logaritme og trigonometrisk funktion.
  • Integralregning: simpel og bestemte integraler.
  • Talsæt & Talsystemer

Undervisningen foregår på VIAs Campus C i Aarhus, Ceresbyen 24, 8000 Århus C, og ligger 2 gange 2 timer om ugen. Underviseren vil have indflydelse på undervisnings-tidspunkterne. Holdstørrelsen er på ca. 35 studerende. Du vil selvfølgelig indgå i et samarbejde med en anden undervise i samme fag således at I kan drage erfaringer fra hinanden. Undervisningen er på dansk.

Løn- og ansætte...