Folkeskolelærerstillinger.dk

Find ledig folkeskolelærerstilling.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Folkeskolelærer i Nordsjælland

Vil du være med til at give unge med særlige behov den bedste start på voksenlivet?

Få en faglig udfordring ud over de sædvanlige, når du kreativt skal sætte alle dine kompetencer inden for pædagogik og andre områder i spil på en anden måde, end du måske er vant til.

Til en støttefunktion søger vi en uddannet pædagog i en tidsbegrænset stilling frem til 30. juni 2022 30 timer om ugen.

Din centrale opgave bliver støtte for en konkret elev, men du kommer til at sætte hele din pallette af ideer og faglighed i spil og være med til skabe rammerne for, at unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser når deres fulde potentiale. De fleste af vores mere end 60 elever er her på den treårige STU, men vi har også elever på 9. og 10. klassetrin.

Du skal deltage i undervisningen og være med til at styrke selvværd og selvtillid. Du skal også være med til at facilitere relationsdannelse og skabe et sjovt og hyggeligt ungdomsmiljø for vores elever.

Du må gerne have erfaring med at samarbejde med forskellige faggrupper. Dit udgangspunkt er, at vi løfter i flok, og du deltager også gerne i plejeopgaver.

Centret omfatter elever på alle kognitive og funktionsniveauer, og vores nye pædagoger skal være parat til arbejde med mange forskellige funktionsnedsættelser, som fx udviklingshæmning, cerebral parese, autisme, muskelsvind, ADHD osv. Arbejdet er meget afvekslende, bl.a. med ture ud af huset, svømning og akt...