Folkeskolelærerstillinger.dk

Find ledig folkeskolelærerstilling.

Pædagog til Arresø Børnehus

Folkeskolelærer i Nordsjælland

Vores kollega har valgt at stoppe efter 21 år hos os, og vi søger derfor en ny pædagog 32 timer om ugen der vil arbejde både med vuggestue- og børnehavebørn.

Om os


Arresø Børnehus er en integreret institution på 70 børn. Huset ligger i landsbyen Store Lyngby i Hillerød Kommune.

Vi er delt op i to børnehavestuer og to vuggestuer.

Personalegruppen er sammensat af både unge og ældre af begge køn. Vi har god trivsel, hvor der er plads til forskellighed og godt humør, på vej mod et fælles mål. Gæster og samarbejdspartnere fortæller, at de altid oplever en imødekommende atmosfære.

Vi modtager primært børn fra lokalområdet, og vi har et tæt og godt samarbejde med vores forældre.

Vi har i en årrække arbejdet målrettet med vores pædagogiske praksis og den forebyggende indsats. Vi er trænet i at sætte vores professionelle side i spil, både praktisk og teoretisk. Refleksion er et vigtigt værktøj for os. Vi tror på, at vejen til forandring starter med os.

Vi modtager supervision en gang om ugen af psykolog. Desuden er vi en del af et tværfagligt team bestående af sagsbehandler, psykolog, logopæd og sundhedsplejerske.

Hillerød Kommune lægger vægt på arbejdet med læreplanerne og giver muligheden for kurser, efteruddannelse og faglige fælleskaber.

Om dig


  • Du er uddannet pædagog
  • Du er omstillingsparat – hos os er ikke to dage er ens
  • Du skal se dig selv som den beskyttende faktor...