Folkeskolelærerstillinger.dk

Find ledig folkeskolelærerstilling.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Folkeskolelærer på Midt-og Vestsjælland

CareMatch søger for Søgården, Hvalsø

Med din erfaring fra specialområdet skal du indgå i et tæt teamsamarbejde om at undervise samt udvikle rammer og metoder inden for specialundervisning og behandlingsarbejde i vores skole-og dagbehandlingstilbud. Vi har fantastiske rammer og høj faglighed. Stillingen kan tilpasses din undervisningserfaring.

Målgruppen er normaltbegavede unge med udviklingsvanskeligheder og psykiatriske diagnoser.

Vi søger en lærer med erfaring fra specialområdet til undervisning og behandlingsarbejde i vores grundskole for børn i alderen 13 – 18 år. Undervisningen er tilrettelagt med udgangspunkt i individuelle undervisningsplaner for hvert enkelt barn.

Du kan forvente en høj grad af faglig sparring med lærere, pædagoger og psykologer samt et tæt familiesamarbejde. Vi har løbende ekstern supervision med fokus på både teamet og den enkelte medarbejder.

Vi forventer, at du vil bidrage positivt til udviklingen i et arbejdsfelt, hvor relations-og behandlingsarbejde er en integreret del af undervisningen.

Vi tror blandt andet på, at:

’’der er en nøje sammenhæng mellem barnets indlærings-/adfærdsvanskeligheder og en underliggende udviklingsproblematik, og hvis undervisningen af disse børn og unge skal lykkes optimalt, forudsætter dette, at der samtidigt bliver arbejdet terapeutisk med disse aspekter.’’

Din personlige og faglige profil