Folkeskolelærerstillinger.dk

Find ledig folkeskolelærerstilling.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Folkeskolelærer i Århus

VIA Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus søger to undervisere i psykologi med tiltrædelse hhv. 1. marts 2022 (eller snarest derefter) og 1. maj 2022. Stillingerne er på 32 timer ugentligt. For begge stillinger gælder, at ansættelsen ophører pr. 31. januar 2023.

Dine opgaver

Stillingen omfatter primært undervisning ved Socialrådgiveruddannelsen, herunder undervisning i relevante områder af almen udviklingspsykologi, klinisk psykologi og psykiatri, samt undervisning i personligheds- og socialpsykologi.

Derudover forventes deltagelse i relevante fora og samarbejder på uddannelsen.
Afhængigt af din profil kan undervisning på VIA’s efter- og videreuddannelsesforløb være en mulighed.

Dine kompetencer

Ved stillingens besættelse vil der blive lagt vægt på ansøgere, som

  • kan dokumentere uddannelse som cand.psych,
  • har interesse for og gerne viden om det sociale område,
  • har lyst til at undervise, og/eller har erfaring med vejledning og undervisning.

Om os

VIA Socialrådgiveruddannelsen optager 370 studerende årligt.

Du vil blive tilknyttet ét af uddannelsens tre teams, som er tværfagligt sammensat af undervisere funderet i socialt arbejde, psykologi, jura og samfundsvidenskab. De tre teams varetager udviklingen, gennemførelsen og evalueringen af undervisning, vejledning og eksamen. Vi er opta...