Folkeskolelærerstillinger.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Folkeskolelærer i Nordsjælland

Da vi udvider med flere klasser i kommende skoleår, søger vi pr. 1. august 2023 nye kolleger:

  • to lærere til indskolingen (1.-5.kl.) gerne med linjefag i matematik eller dansk
  • en lærer til udskolingen (6.-9.kl.) gerne med linjefag i matematik og med enten fysik, idræt eller engelsk

Om KCG


KCG er en del af Grønnevang Skole og har ca. 100 elever i to specialklasserækker. Den ene klasserække er for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, den anden for elever med tale-læse-sprog-vanskeligheder. Der er i KCG desuden en læse-skrive-teknologikursus- og vejlederfunktion, der ligesom specialklasserækkerne er et specialpædagogisk tilbud til alle folkeskoler i Hillerød og i andre kommuner. Eleverne i Kompetencecentret er kendetegnet ved at være i komplicerede læringssituationer og have sammensatte vanskeligheder. Undervisningen tager således udgangspunkt i elevernes kompetencer og potentialer.

KCG står for en specialpædagogisk praksis, som udspringer af stor faglig viden, erfaring og engagement inden for tale-, læse- og sprogområdet og inden for hele det specialpædagogiske felt. Hverdagen er kendetegnet ved et tæt samarbejde mellem kompetencecentrets lærere, pædagoger, logopæder og ergoterapeut, og desuden et tæt team-samarbejde om undervisningsopgaven. Vi har fokus på en mentaliserende tilgang til elever og kolleger og underviser efter Co-teachingprincipper. I praksis vil et lærerskema typisk være en kombination af ...