Folkeskolelærerstillinger.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Folkeskolelærer på Lolland og Falster

Ser du faglighed og læring i et større perspektiv? Ser du en vigtighed i og er god til at skabe relationer? Kan du ydermere arbejde struktureret, skabe forudsigelige rammer i en uforudsigelig hverdag, så vil vi glæde os til at modtage din ansøgning!

Specialskolen Østofte søger en lærer med tiltrædelse snarest muligt og frem til den 31. december 2023.

Som lærer i specialskolen samarbejder du med pædagoger om at skabe faglig, social og personlig læring/udvikling for den enkelt elev. Du kommer til at arbejde i teams, hvor I sammen er ansvarlige for, at styrke elevernes trivsel, læring og udvikling. Du skal have lyst til at undervise på flere niveauer og med øje for forskellige læringsstile.

Samarbejde


Vi vægter det gode forældresamarbejde højt, da vi ikke kan skabe udvikling hos eleverne alene. Dette sker bedst i et godt samarbejde mellem familien og skolen.

På Specialskolens afdeling i Østofte er der ca. 35 skønne indskolings og mellemtrins elever fordelt på 5 grupper. Specialskolen arbejder under folkeskoleloven og der undervises i alle fag. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs faglige niveau og med øje for læring i et større perspektiv.

De elever der visiteres til Specialskolen, er som oftest elever, der er udfordret fagligt, grundet emotionelle, kognitive og sociale vanskeligheder. Vi arbejder tæt sammen i teams, hvor lærerne og pædagogerne er fælles om planlægningen og udførelsen af und...