Folkeskolelærerstillinger.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Folkeskolelærer i Nordsjælland

Kornmarkskolen - Indskolingslærer med matematik, billedkunst, idræt og natur- og teknik


Vil du være en del af indskolingsteamet på 2. årgang på Kornmarkskolen, afdeling Skævinge?


Kornmarkskolen søger pr. 1. januar 2024 en kompetent lærer med erfaring i fagene: matematik, natur-og teknik, billedkunst og/eller idræt.

Om dig


Du er linjefagsuddannet lærer i matematik. Du skal kunne byde ind på andre små fag på årgangene. Du trives med indskolingsbørns videbegærlighed, umiddelbarhed og spontanitet.

Du er tydelig i din klasserumsledelse, og du trives med tæt teamsamarbejde, hvor I bidrager med jeres forskellighed og styrker. Du er optaget af at udvikle din undervisning og nye læringsformer sammen med dine kolleger.

Stillingen til dig


Ud over matematik i 2. klasse, vil der i dit skema også være timer i 2. klasse i natur-og teknik, idræt og billedkunst. Der vil endvidere være holdtimer i skemaet, der bruges til holddannelse og Co-teaching på 2. årgang. Du kommer til at indgå i et tæt teamsamarbejde med erfarne lærere og skolepædagoger.

Du bliver en del af en indskoling, hvor vi sammen udvikler det inkluderende læringsmiljø med deltagelsesmuligheder for alle.

Du får en arbejdsplads, hvor der er plads til selvstændighed i kombination med fælles udvikling.

Kornmarkskolen


Har to afdelinger, og tjenestestedet vedrørende denne stilling er indskolingen, afdeling Skævinge med ca. 125 børn. ...