Folkeskolelærerstillinger.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Folkeskolelærer i Vestjylland

Specialskolen Rindum Kjærgaard søger pr. 01.05.24 en uddannet lærer, som kan undervise i almindelige skolefag og med interesse for dansk på mellemtrin. Stillingen er i et team omkring mellemtrin i skolens afdeling for elever med socio-emotionelle vanskeligheder og opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD).Rindum Kjærgaard er beliggende i Ringkøbing og er en af Ringkøbing-Skjern Kommunes specialskoler med tilbud til børn med særlige behov. Skolen er beliggende i byens nordlige udkant med gode rammer i dejlige naturomgivelser og har til huse i gode og tidssvarende bygninger.Skolen har pt. 90 elever og 40 medarbejdere. Eleverne er fordelt i forskellige afdelinger opdelt efter grundudfordringer, alder og funktionsniveau.Skolens elever er normaltbegavede med problematikker indenfor adfærd, kontakt og trivsel, herunder tilknytningsforstyrrelser, ADHD-diagnoser og autisme spektrum forstyrrelser (ASF).

Eleverne har brug for en struktureret hverdag, hvor de gennem tæt kontakt med robuste, tydelige og rummelige voksne møder anerkendelse og får redskaber til at håndtere verden og tilegne sig praktiske og teoretiske kundskaber og færdigheder.Undervisningen er tilpasset den enkelte elev, men foregår så vidt muligt i de fællesskaber eleven kan indgå i. Samtidig prioriteres et tæt forældresamarbejde, så vi i fællesskab finder frem til elevernes udvikling.Hverdagen på Rindum Kjærgaard byder på spændende faglige og personlige udfordringer i et godt kollegialt fællesskab. Du har ikke nø...