Skjernåskolen søger lærer til indskolingen

Vestjylland


Skjernåskolen søger lærer til indskolingen på 37 timer med opstart den 1. august 2024

Skjernåskolen er en specialskole i Ringkøbing-Skjern Kommune, som formidler specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever med generelle indlæringsvanskeligheder, funktionsnedsættelser i mindre og større grad, autisme og ADHD.

https://skjernaaskolen.aula.dk/hvem-er-vi

Skjernåskolen er en velfungerende specialskole, børnehave og STU og er en organisation i trivsel med i alt ca.155 børn og unge i alderen 0-25 år og 100 medarbejdere.

Det fagprofessionelle fællesskab er tværfagligt og stærkt. Der er et højt fagligt niveau, hvor medarbejdere er aktivt bidragende til vores fælles løsning af kerneopgaven ”at sikre læring og udvikling for børn, elever og unge”

Vi udvikler kontinuerligt vores undervisning og pædagogiske tilgange, med udgangspunkt i Ringkøbing-Skjern Kommunes fælles Børne- og Ungesyn, Low Arousal og vores fælles pædagogiske platform. For mere information – se her: https://skjernaaskolen.aula.dk/indsatsomraader

Vi lægger vægt på:

  • At du som lærer kan undervise i og mod folkeskolens fagrække, samt tilrettelægge undervisningen ud fra elevernes forudsætningsniveauer. Det gælder både i undervisningslokalet, i vores udendørs læringsmiljø og i praktisk tilgang, gennem begrundede didaktiske, pædagogiske overvejelser og handlinger.
  • At du i det professionelle lærende fællesskab samarbejder om at sætte tydelige læringsmål og udviklingstiltag, for at fremme elevernes læring og udvikling
  • At du har erfaring med, eller forudsætninger for, at kunne arbejde inden for specialområdet.
  • At du kan etablere en forudsigelig og tydelig struktur omkring eleverne med relationer i fokus, både i og uden for undervisningslokalet.
  • At du kan agere konfliktnedtrappende i forhold til elever, og være nysgerrig på det bagvedliggende i elevernes handlinger.
  • At du bidrager med din faglighed ind i det professionelle lærende fællesskab, og kan modtage og indgå i sparring omkring elevernes læring og udvikling.

Vi har tilrettelagt vores hverdag med mulighed for både individuel og fælles forberedelse gennem planlagt mødevirksomhed. Vi tilbyder fleksible arbejdsvilkår, hvor der blandt andet er mulighed for at placere noget af sin arbejdstid derhjemme, efter nærmere aftale.

Forud for endelig ansættelse indhenter Ringkøbing-Skjern Kommune referencer. Der bliver indhentet børneattest og straffeattest på den der ansættes. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles på overenskomstvilkår.

Ansøgningsfristen er torsdag den 20. juni 2024

Ansættelsessamtaler finder sted torsdag den 27. juni 2024 i tidsrummet kl. 12.30 - 15.30.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til pæd. afdelingsleder Majbritt Lomholt 24 98 91 54.

Medarbejderne i Ringkøbing-Skjern Kommune er vores vigtigste ressource

Vi understøtter det gode liv og væksten. Vi går efter de gode løsninger sammen med borgere, virksomheder og andre gode relationer.

Vores arbejde er båret af viden, som vi hele tiden udvikler. Vi lærer af enhver opgave - både som enkeltperson, team og organisation. Læring er en del af hverdagen.

Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune. Naturen er kilden til det gode liv og til at skabe vækst. Det går vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene og arbejder sammen på tværs.


Information og data

Denne ledige stilling har jobtypen "Lærer", og befinder sig i kategorien "Undervisning".

Arbejdsstedet er beliggende i Vestjylland

Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
  • Lærer
  • Vestjylland
  • Torsdag den 20. juni 2024